Al meer dan 38 jaar een begrip in amsterdam

Vraag en antwoord

De radiator wordt niet warm

Controleer eerst of meerdere radiatoren niet warm worden. Controleer ook bij elke radiator die niet warm wordt of de radiatorknop wel open staat.
Als geen enkele radiator warm is/wordt, dan ligt het probleem mogelijk bij de C.V.-ketel en dient deze gecontroleerd te worden. Zie hiervoor storing - De C.V.-ketel doet het niet.
Gaat het om 1 of enkele radiatoren en de radiatorknoppen staan open, dan moeten deze waarschijnlijk worden ontluchtt.

De radiator word maar voor de helft warm

Als de radiator voor de helft warm wordt, is het van belang om te weten of de temperatuur verschilt tussen de linker- en rechterkant of dat het verschilt tussen de boven- en onderkant.
Verschilt de temperatuur tussen de linker- en rechterkant, dan zal de radiator moeten worden ontlucht.

Verschilt de temperatuur tussen de boven- en onderkant, dan bent u hoogstwaarschijnlijk in het bezit van een zogeheten combi-ketel. Dit is een standaard verschijnsel bij combi-ketels waar u zich verder geen zorgen over hoeft te maken.

De C.V.-ketel doet het niet (goed)

Controleer eerst of er stroom op het stopcontact staat van de C.V.-ketel.
Om dit te testen kunt u het best gebruik maken van een schemerlampje (makkelijk verplaatsbaar). U dient dan de stekker van de C.V.-ketel uit het stopcontact te halen en de stekker van het schemerlampje in dat stopcontact te doen. Als het schemerlampje brandt, betekent dit dat er stroom op het stopcontact staat.
Als er geen stroom op het stopcontact staat, moet u dit probleem eerst oplossen, voordat de C.V.-ketel kan worden gebruikt.
Als er wel stroom op het stopcontact staat, kunt u weer de stekker van de C.V.-ketel in het stopcontact stoppen.

Een tweede stap is om te controleren of de gaskraan wel openstaat.
Dit kunt u zien aan hoe de draaiknop staat. Staat deze gelijk aan (oftewel in de lengte van) de leiding waar de kraan op aangesloten is, dan betekent dit dat de gaskraan open staat. Staat deze haaks op de leiding, dan is de gaskraan gesloten.

De gaskraan moet uiteraard openstaan om de C.V.-ketel te kunnen laten werken.

U kunt ook de druk van de centrale verwarming controleren.
Dit kunt u zien aan de zwarte wijzer van de drukmeter (die zich meestal bij de C.V.-ketel of bij de radiator waar je meestal bijvult bevindt). De zwarte wijzer op de drukmeter moet tenminste meer dan 1 bar aangeven. Geeft deze minder aan, dan is de druk te laag en moet de C.V. worden bijgevuld.  Meer over het bijvullen van de C.V.

Controleer of de waakvlam brandt.
Als u een C.V.-ketel heeft met waakvlam, kunt u controleren of deze brandt. Als deze niet brandt of regelmatig uit gaat, kan dit komen omdat de gaskraan dicht stond of omdat de C.V. installatie enige tijd niet is gebruikt. In dit geval kan er lucht in de gasleiding zitten.

De wijze waarop u de waakvlam moet ontsteken verschilt per ketel. Bij sommige moet u gebruik maken van lucifers. Bij andere gebruikt u een zogeheten Piezo ontsteker of moet de warm water kraan open worden gezet om zo de eventuele automatische piezo ontsteker in te schakelen. In alle gevallen moet u echter de knop van het gasblok (op de C.V.-ketel) ingedrukt houden. Zodra de waakvlam aanspringt, moet u deze knop nog ongeveer 30 seconden ingedrukt houden.

Let op! Mocht de waakvlam weer uit gaan nadat u de knop heeft losgelaten, wacht u dan 5 minuten voordat u hem nogmaals probeert te ontsteken. Hierdoor voorkomt u dat er eventueel teveel gas vrijkomt bij de waakvlambrander.

Controleer de display en/of er een rood lampje brandt.
Als u een electrische C.V.-ketel heeft, kunt u controleren of de ketel een foutmelding aangeeft. Als uw C.V.-ketel een tekst-display heeft en deze geeft een foutmelding (ook wel Error code), dan kunt u proberen om de ketel te resetten. Als uw ketel geen tekst-display heeft, maar lampjes, kunt u kijken of er een rood foutmeldingslampje brandt. In dit geval dient u net zoals bij een foutmelding op een tekst-display de C.V.-ketel te resetten.

Als de ketel langere tijd niet gebruikt is, kan er lucht in de leidingen zitten. Als dit het geval is, moet u mogelijk de ketel meerdere malen resetten. Als de tekst-display helemaal geen tekst weergeeft en/of er branden geen lampjes op de ketel, is het mogelijk dat er een zekering in de ketel moet worden vervangen. Deze kan lastig bereikbaar zijn. Het is dan ook beter om dit door een ervaren monteur te laten doen.

Stop de stekker van de C.V.-ketel andersom in het stopcontact.
Als uw C.V.-ketel regelmatig zonder duidelijke reden uitvalt, kunt u ook proberen om de stekker andersom in het stopcontact te doen. De reden hiervoor is dat een flink aantal C.V.-ketels fase-gevoelig is.

Controleer uw kamerthermostaat.
Als uw kamerthermostaat niks meer weergeeft, dient u waarschijnlijk de batterijen hiervan te vervangen. Als een kamerthermostaat het namelijk niet doet, werkt de C.V.-ketel ook niet. Onderstaande foto (figuur 5) laat zien hoe een kamerthermostaat eruit kan zien

De moeder-haard doet het niet

Als uw moederhaard het niet doet, kunt u het best als eerst controleren of de stekker van de moederhaard wel goed in het stopcontact zit. Mocht dit niet het probleem zijn, is het aan te raden om te controleren of er niet iets met de C.V.-ketel aan de hand is.
Wat ook nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat bij een moederhaard ook de schoorsteen periodiek moet worden geveegd. Doorgaans dient dit 1 maal in de 2 jaar te gebeuren.

De C.V.-ketel maakt lawaai

Als uw C.V.-ketel een tikkend of kloppend geluid maakt, Zou dit aan de C.V. druk kunnen liggen. De druk is af te lezen op de drukmeter, die zich meestal bevindt bij de C.V.-ketel of bij de radiator waar u bijvult. Als de wijzer op de drukmeter een waarde lager dan 1 bar aanwijst, is de druk te laag en moet de C.V. worden bijgevuld.

Ik heb warm-water schommelingen tijdens het douchen

Als u een standaard douchekop heeft, zou u kunnen proberen deze te ontkalken.

Heeft u een douche-besparings-kop, dan moet u de douche-besparingsfunctionaliteit verwijderen / uitschakelen. Deze conflicteert hoogstwaarschijnlijk met uw C.V.-installatie.

Ik heb een combi-ketel, geen warm water, maar wel verwarming

Als u een schakelaar op de thermostaat heeft zitten, kunt u kijken of deze eenzelfde of lijkende beschrijving heeft als: CV+WW (Centrale Verwarming + Warm Water). Als u dit of iets dergelijks op uw thermostaat vindt, zorg er dan voor dat de schakelaar op deze keuze staat.

Bijvullen van de C.V.

Op uw C.V.-ketel of op bij de radiator waar u kunt bijvullen, vindt u als het goed is een drukmeter die er ongeveer uit zal zien als die van figuur 1:

Zoals is afgebeeld, geeft de drukmeter de druk aan van 0 tot 4 bar. Om voldoende druk te hebben, moet de wijzer meer dan 1 bar aanwijzen Als de wijzer een lagere waarde dan 1 bar aanwijst, dient de centrale verwarming bijgevuld te worden.

Meestal zit de vulkraan in de radiator die zich in de keuken of doucheruimte bevindt. Is dit niet het geval, dan zit deze bij de C.V.-ketel ; in ieder geval niet ver van een koud waterkraan.

Voordat u de C.V.  kunt bijvullen, moet u eerst de stekker van de C.V.-ketel uit het stopcontact halen.

Pak nu de vulslang erbij en bevestig 1 kant van de slang aan de wasmachinekraan of de onderuitloop van een douchekraan. Als de slang goed bevestigd is, zet u de kraan een beetje open en laat u de slang langzaam vollopen met water. Dit doet u om ervoor te zorgen dat er geen lucht meer in de slang zit. Afbeelding 2 geeft weer hoe de wasmachinekraan (zwarte knop met blauwe cirkel) en vulkraan (rode knop) zijn gekoppeld door middel van een slang.

       
   kranen dicht  kranen open 
   Afbeelding 2

Als de vulslang vol met water zit, moet de kraan weer worden dichtgedraaid. De andere kant van de vulslang moet nu worden aangesloten op de vulkraan. Zodra de vulslang aan beide kanten goed vastzit, kunt u allebei de kranen openzetten. Hou tijdens dit proces goed de drukmeter in de gaten.

Als het goed is ziet u de wijzer van de drukmeter langzaam oplopen. Als de wijzer op de 2 bar staat, kunt u beide kranen weer dichtdraaien. Ontkoppel vervolgens de slang aan beide kanten en en stop de stekker van de C.V.-ketel weer in het stopcontact. Het bijvullen is nu voltooid.


Ontluchten

Om de leidingen en/of de radiator(en) te ontluchten, dient u eerst de stekker van de C.V.-ketel uit het stopcontact te halen. Vervolgens zal u ongeveer 10 minuten moeten wachten, zodat de pomp de gelegenheid heeft gekregen om volledig te stoppen.

Als de pomp is gestopt, kunt u met de ontluchtingssleutel (zie figuur 1) de ontluchter open draaien.

   
   Figuur 1

De ontluchter bevindt zich bij de radiatorknop (zie figuur 2) of juist aan de andere kant van de radiator.

   
   Figuur 2

Draai met de ontluchtingssleutel de ontluchter open (tegen de klok in). U zult dan lucht horen ontsnappen. Houdt de ontluchter open totdat er warm water uit komt. Draai vervolgens de ontluchter weer dicht, stop de stekker van de C.V.-ketel weer in het stopcontact en controleer of het probleem is verholpen.

Het kan zijn dat deze actie een paar keer moet worden uitgevoerd als het probleem nog aanhoudt.